ceník Služeb

Veškeré služby jsou prováděné certifikovaným personálem!

Ceny označené * vycházejí z předem sjednaných podmínek

Popis služby mj EU D1 D2
Servisní služby hod 750,-Kč * *
HiTech služby - Server hod 980,-Kč * *
Práce s daty - záloha/obnova hod 1250,-Kč * *
Montážní práce - Síťová vedení, stěhování techniky hod 500,-Kč * *
Servisní výjezd technika po Praze (vč. opravené techniky zpět) ks 750,-Kč * *
Dopravné mimo prahu km 14,-Kč * *
Expresní příplatek (noční, víkendy a svátky) á 100% * *