programy spolupráce

Veškeré služby jsou prováděné certifikovaným personálem!

Nabízíme 2 varianty služeb pro spolupráci

Popis služeb:

 1. Pravidelná údržba výpočetní techniky (dále jen PÚ)
  • Program vhodný pro firmy s méně a středně zkušenými uživateli, nebo jednotlivce.
  • Za měsíční paušální poplatek získáte jistotu precizní a pravidelné údržby s mnoha výhodami.
  • Vhodné též pro všechny, kdo chtějí předem znát přesnou cenu za administraci, údržbu a servis své datové sítě a výpočetní techniky.
   • Výhody:
    • většina problémů je řešena ještě v zárodku (preventivní kontrolou)
    • Veškeré práce jsou zdarma, včetně prací na urgentním odstraňování problémů (hradíte pouze příjezd technika)
    • automatický pravidelný dohled a údržba (doprava v ceně)
    • přehledná dokumentace výpočetní techniky ve Vaší firmě
    • slevy na mimosmluvní služby a zboží při havarijním výjezdu neúčtujeme poplatek za příjezd technika
    • čištění techniky v ceně
    • telefonická a e-mailová hot-line v ceně
    • příjezd stanoven smluvně již od 5 hodin nonstop (žádné noční, sváteční či expresní příplatky)
    • možnost stanovení maximální doby opravy poradenství a drobná školení v ceně
    • dohled nad bezpečnostní politikou vaší sítě zálohování dat a převzetí částečné odpovědnosti za Vaše data
  • Stručně: Dražší paušální poplatek, výrazně levnější služby…
 2. Smluvní správa datových sítí (dále jen SDS)
  • Program vhodný pro větší společnosti se středně zkušenými a zkušenými uživateli, případně vlastním administrátorem nebo IT oddělením.
  • Za měsíční paušální poplatek získáte jistotu pomoci v řešení problémů s Vaší technikou
  •  Vhodné též pro všechny, kteří chtějí své náklady snížit na minimum a nepředpokládají přitom větší množství časově náročných servisních zásahů.
  • Společně se službou získáte i bezkonkurenční slevy na služby a odběr zboží.
   • Výhody:
    • slevy na práce při odstraňování problémů slevy na mimosmluvní služby
    • zboží a dopravu příjezd stanoven smluvně již od 5 hodin nonstop při havarijním výjezdu neúčtujeme poplatek za Servisní výjezd technika
    • přehledná dokumentace výpočetní techniky ve Vaší firmě
    • telefonická a e-mailová hot-line v ceně
    • možnost stanovení maximální doby opravy
    • poradenství a drobná školení v ceně zdarma
    • vyhotovení podrobné zprávy k Vašemu informačnímu řešení
    • Nonstop - žádné noční, sváteční či expresní příplatky
  • Stručně: Levnější paušální poplatek, dražší služby…

Pokud Vám některý z uvedených programu služeb vyhovuje, prosím kontaktujte nás...